โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบวชป่าและทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมบวชป่าและทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันนี้(13 มีนาคม 2562) เวลา 07.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จัดกิจกรรมบวชป่าและทำแนวป้องกันไฟป่า โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมีเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตอาสาในการทำงานเพื่อสังคม ชุมชน  รู้จักการทำงานกันเป็นทีมของนักศึกษา โดยการบวชป่าและทำแนวกันไฟ ได้แบ่งเส้นทางออกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นแรก ตั้งแต่ ลานหลังอาคารบริหารธุรกิจฯ - ลานพระเจ้าทันใจ - หอพักหน้ามหาวิทยาลัย และ เส้นทางที่สอง จากลานหลังอาคารบริหารธุรกิจฯ - อาคารวิศวกรรมโยธา  

>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา