โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี จัดสัมมนาเรื่อง นักลงทุนมือใหม่ต้องเข้าใจงบการเงิน โดย คุณนรินทร์ รกิติกุล นักลงทุนผู้เขียนหนังสือหนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตคุณก็ทำได้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี จัดสัมมนาเรื่อง นักลงทุนมือใหม่ต้องเข้าใจงบการเงิน โดย คุณนรินทร์ รกิติกุล นักลงทุนผู้เขียนหนังสือหนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตคุณก็ทำได้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 500 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 8 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสัมมนาเรื่อง “นักลงทุนมือใหม่ต้องเข้าใจงบการเงิน” โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณนรินทร์ รกิติกุล ผู้เขียนหนังสือชื่อ หนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตคุณก็ทำได้ โดยมีเนื้อหาเผยแนวคิดบอกวิธีเปลี่ยนชีวิตให้รวยได้ แม้ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง ซึ่งเขียนจากชีวิตจริงของเด็กจนๆ คนหนึ่ง โดยคุณนรินทร์ รกิติกุล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการลงทุนเบื้องต้นเพื่อให้น้องๆที่มีความสนใจในการลงทุน ได้เปิดโลกทัศน์กว้างมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา