โลโก้เว็บไซต์ โครงการ ACC มอบไออุ่น Ep.2 ณ โรงเรียนบ้านอาข่าแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ. เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการ ACC มอบไออุ่น Ep.2 ณ โรงเรียนบ้านอาข่าแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ. เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 9 มีนาคม 2562 คณาจารย์และ นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินโครงการ "ACC มอบไออุ่น" Ep. 2 ณ โรงเรียนบ้านอาข่าแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ. เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน ปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งฝึกการทำงานงานร่วมกับชุมชนและการทำงานเป็นทีม โดยครั้งนี้นักศึกษาการบัญชีและคณาจารย์ได้นำเอากระเป๋า อุปกรณ์การเรียน ไอศกรีม ขนม เสื้อผ้า ตุ๊กตา และสิ่งของต่างๆ ไปมอบให้น้องๆ สร้างรอยยิ้มและไออุ่น มอบความสุขให้แก่น้องๆที่ขาดแคลนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา