โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบวชป่าและแนวป้องกันไฟป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบวชป่าและแนวป้องกันไฟป่า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบวชป่าและแนวป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยาบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมบวชป่าและทำแนวป้องกันไฟป่านี้ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ พื้นที่ป่า ด้านหลังอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป หากบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้ในวันเวลาดังกล่าวคะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา