โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-07-16

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  ประธาน   :   ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร กรรมการ :    รศ. ดร.ลิลลี่      กาวีต๊ะ กรรมการ  :   รศ. ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ เลขานุการ :  นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง    โดยมีการสอบ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D  จาก Pace University, USA
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                         ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D  จาก Lubin Shool of Business, Pace University, USAในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61 ณ ห้องนวัตกรรมการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา