โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2567
เสาร์ 22 มิถุนายน 2567

                    งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตร และให้นักศ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567

          21 มิถุนายน 2567 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ในเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การให้บริการ และสวัสดิการด้านต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร บุคลากร  และหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ           สำหรับการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ผู้ช่วยศาสตราจาร... >> อ่านต่อขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเรียนควบ 2 ปริญญา
พุธ 8 พฤษภาคม 2567

                        ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเรียนควบ 2 ปริญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อสำรวจหาความต้องการผู้เรียนและแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาเรียนควบ 2 ปริญญา  เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำมาพัฒนาและเปิดหลักสูตรให้ตามความต้องการผู้เรียนและสถานประกอบต่อไปต่อไป โดยสามารถร่วมตอบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 2.1 และ 3.1
เสาร์ 20 เมษายน 2567

            วันที่ 20 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ โดยกำหนดให้ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ทาง https://entrance.rmutl.ac.th/main/page/R3-67  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 2 สอบตรง Exam direct ประจำปีการศึกษา 2567
เสาร์ 23 มีนาคม 2567

              วันเสาร์ที่  22 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวส. ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า ปวส.สาขาวิชาช่างโยธา  และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  หลักสูตรการบัญชี  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การจัดการทางธ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567

                 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยงานรับสมัครนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย พร้อมด้วยคณาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าจัดบูธนิทรรศการและร่วมเเนะเเนวการศึกษาศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณะครู และนักเรียน เป็นจำนวนมาก        >> อ่านต่อ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 สอบตรง ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 1 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี สมัครเรียน รอบ 2 : สอบตรง  ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนนรวม สอบตรง (รวม 2 วิชา) (วิชาเช้า-วิชาบ่าย) ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รายละเอียดเบื่องต้น สอบตรง&nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 82


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา