โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับรางวัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับรางวัล

ประกาศผลการประกวดหรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562

ประกาศผลการประกวดหรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1              ทีม U –Happy MK Team รางวัลชนะเลิศดันดับ 2            ทีม ชายไทยกับมห... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และ 2 รางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562

                 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และ 2 รางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ Oral News Report      ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ และการนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติจากการ จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10
อังคาร 30 กรกฎาคม 2562

             ขอแสดงความยินดี  กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" และ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11  "วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม" (RMUTLCON)ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวั... >> อ่านต่อ


 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้นำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
อังคาร 16 กรกฎาคม 2562

             ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรีวรรณ   เจริญรูป อาจารย์จรัสศรี  โนมี อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายภูวเรศ  เทพกร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้นำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขัน DBD e-Commerce Pitching Contest 2019 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พุธ 10 กรกฎาคม 2562

            ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับประเทศ และรางวัลชมเชย จากทีมนักศึกษากว่า 100 ทีมทั่วประเทศ จนเข้ารอบ10ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลในที่สุด ในการแข่งขัน โครงการ DBD e-Commerce Pitching Contest 2019 ภายใต้แนวความคิดหลัก "ไอเดียสุดล้ำ ชุมชนออนไลน์ สร้างสรรค์ คนวัยTeen"เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับ "โมเดลธุรกิจ สินค้าชุมชนออนไลน์" ในระหว่างวั... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562

             ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายธนากร ยงสุวรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 B ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์พิเชษฐ์ กันทะวัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม   >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสาร์ 1 มิถุนายน 2562

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศจากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทยบุคคลชายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ในระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี >> อ่านต่อ


นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัล 2 รางวัลจากการแข่งขัน ประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing plan contest 11 by A.P. Honda
จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562

             นักศึกษา หลักสูตรวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขันประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing plan contest 11 by A.P. Honda จากผู้เข้าการร่วมแข่งขันทั้งสิ้น  609 ทีม คัดเหลือ 40 ทีมจาก 5 ภูมิภาค ภาคละ 8 ทีม โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลชมเชย ประกอบด้วย ... >> อ่านต่อ


  นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์”
จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

            นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมพาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยตัวแทนจาก มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมแข่งขันใน 2 รายการ คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชาย ประกอบด้วย นายนพรัตน์ กวินวรรณา นายพัทธนันท์ ปัญโญ ผู้ควบคุม อาจารย์สรายุธ บุญช่วย คว้ารางวัลเหรีย... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัล จาการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล
พุธ 30 มกราคม 2562

             นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ สามารถคว้า 2 รางวัล อันได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดย นางสาวสุพนิตตา ยะทา หลักสูตรการจัดการธุรกิจ   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 47


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา