โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย


อพ.สธ. ตรวจติดตามโครงการประจำปี 2567 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
จันทร์ 10 มิถุนายน 2567

                  วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. , รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ กรรมการตรวจติดตาม และคณะ เข้ารับฟังและลงพื้น... >> อ่านต่อ


ประกาศ
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567

  ประกาศ "ขยายเวลาเปิดรับบทความ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ CRCI 2024" ตั้งแต่ วันที่ 1-16 มิถุนายน 2567 ** ผ่านระบบ Online Submission สามารถกด ส่งบทความ ได้ที่นี่   >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2566
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567

                               ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สังกัด มทร.ล้านนา จัดส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบ (Full Proposal) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เอกสารประกอบการจัดส่งข้อเสนอโครงการ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ ร.9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567
เสาร์ 2 มีนาคม 2567

                   วันที่ 2 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพล  เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ปงลังกา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท... >> อ่านต่อ


ทุนมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
ศุกร์ 12 มกราคม 2567

              ด้วยมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่ศึกษาทางด้านวิศวกร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพื่อขอรับทุนได้ที่ หน่วยบริการและสวัสดิการ ชั้น 2 อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-723979 ต่อ 2002 หรือ ID Line : 0956757675  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566
อังคาร 19 ธันวาคม 2566

                    ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จำนวน 14 ทุน ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ... >> อ่านต่อ


ข่าวทุนวิจัย: โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท / เอก ประจำปี 2567
พุธ 6 ธันวาคม 2566

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท / เอก ประจำปี 2567 ทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท / เอก  ระดับปริญญาโท โครงการละ 108,000 บาท ระดับปริญญาเอก โครงการละ 162,000 - 270,000 บาท >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs : SDGs Hackathon
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2566

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs : SDGs Hackathon   Update +++ NEW !! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 200


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา