โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
อังคาร 24 เมษายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว --------------------------------------------------------------------------                          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ประกาศ... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จันทร์ 23 เมษายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ---------------------------------------------------------------------------                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น   &n... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จันทร์ 23 เมษายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ---------------------------------------------------------------------------                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น      ... >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -------------------------------------------------------------------------------------------                       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาโท ตําแหน่ง... >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -------------------------------------------------------------------------------------------                       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี ตําแหน... >> อ่านต่อ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (บริหารธุรกิจฯ)
จันทร์ 2 เมษายน 2561

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -------------------------------------------------------------------------------------------            ด้วยมหาวิท... >> อ่านต่อ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (วิศวกรรมศาสตร์)
จันทร์ 2 เมษายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -------------------------------------------------------------------------------------------            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือน
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือน ในสถาบัยอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา   >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการหางานออนไลน์
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

เนื่องด้วย บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้บริการในการเขียน Super Resume เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาหางาน และเข้าถึงตำแหน่งงานในทุกสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจคลิก URL : https://www.jobtopgun.com >> อ่านต่อ


ผลการสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวการเงิน
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   *********************************************************************                  ตามประกาศมห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 91


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา