โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20
อังคาร 30 มีนาคม 2564

                นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับฝีมือตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชียงราย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปประกอบสัมมาอาชีพในอนาคตและฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการในปีถัดไป >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20
อังคาร 30 มีนาคม 2564

                นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับฝีมือตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชียงราย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปประกอบสัมมาอาชีพในอนาคตและฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการในปีถัดไป >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จันทร์ 29 มีนาคม 2564

                วันที่ 29 มีนาคม 2564 งานยุทธศาสตร์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั่งว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มาบูรณาการภายใต้หลักเกณฑ์ที่เชื่มโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานการป... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ
จันทร์ 29 มีนาคม 2564

                 วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกราบสักการะหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท
จันทร์ 29 มีนาคม 2564

                     วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกราบสักการะหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท พระภิกษุอายุ 72 ปี ที่เดินทางจาก จากสำนักสงฆ์ชั่วคราว อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม มายังอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และกำลังเดินทางกลับจ.นครพนม เพื่อจาริกธรรม (การเดินทางไปเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา) โดยไม่รับปัจจัยและอาหาร สร้างความปิติและศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานปิดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการพัมนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคเหนือ
ศุกร์ 26 มีนาคม 2564

                   วันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้ช่วศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เป็นประธานปิดโครงการ  การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการพัมนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ดร.พันทิพา  ปันสุวรรณ หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการนี้จัดให้มีการอบรมในหลายหลักสูตร อาทิ Vision amd Motion for Inspection, หลักสูตร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานและขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. ประจำจังหวัดเชียงราย
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564

                  วันที่ 25 มีนาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานและขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. ประจำจังหวัดเชียงราย ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาแผนการโครงการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ (UCA) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกร... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564

                    วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิระพงษ์  ลือชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรา... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ค่างานและการเขียน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
พุธ 24 มีนาคม 2564

               บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ค่างานและการเขียน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ" ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564  โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดโครงการและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
พุธ 24 มีนาคม 2564

         วันที่ 23 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคพิศสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมวที่ถูกต้อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 1325


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา