โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงราย จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักศึกษา
พุธ 17 ตุลาคม 2561

            วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยบริการ เวลา 15:00 – 17:30 น. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักศึกษาที่เป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ ศิลปะการใช้ชีวิต เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านการนำเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์ รวมถึงการได้เปิดพื้นที่แก่นักศึกษาได้สะท้อนถึงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตามโครงการโรงเรียนในโรงงาน (WiL)
อังคาร 16 ตุลาคม 2561

            วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล(Video Conference) เพื่อหารือกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำโดย ดร.อรพิน  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  ในสร้างความร่วมมือตามโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร่วมกับสถานประกอบการ (WiL) โรงเรียนในโรงงาน  ณ ... >> อ่านต่อ


นศ.และอาจารย์ การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ ณ สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
อาทิตย์ 14 ตุลาคม 2561

              นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำโดยอาจารย์ภัทราพร สมเสมอ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ ในระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ณ สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ บ้านปงกลาง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ชุมชนบ้านโป่งแดง จัดกิจกรรม ปลูกดอกด้ายถวายพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

           วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ชุมชนบ้านโป่งแดงหมู่ 8,10,12,16 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม ปลูกดอกด้ายถวายพ่อ ใน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต และเพื่อพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีคณะผู้บริหาร จากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาช่วยกันปลูกดอกด้าย  ณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

                  วันนี้ (12 ตุลาคม 2561)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทำบุญถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ-สามเณร 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร  ณ โรงอาหาร (เดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 70 ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17
พุธ 10 ตุลาคม 2561

             วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการ กองการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 70 ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องจารุมณี กองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


กิจกรรมวันนี้ (9 ตุลาคม 2561)  ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 9 ตุลาคม 2561

           กิจกรรมวันนี้ (9 ตุลาคม 2561)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สำหรับตึกวิศวกรรมอุตสาหการ มีการจัดการเรียนการสอนของโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (WiL) โดยในวันนี้นักศึกษาจะได้รับโจทย์ในกรทำชิ้นงานซึ่งต้องใช้ทักษะททางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการทำผลงานออกมา โดยมีอาจารย์และพี่ๆ จากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ตัดไปที่ตึกหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 ซึ่งเ... >> อ่านต่อ


โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 โดยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ NECTEC
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561

              หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเก่า) ,โรงเรียนบ้านโป่งแด... >> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561

            วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   พร้อมกลุ่มงานในสังกัดกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ประชุมร่วมกับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   ณ  ชั้น 2  ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท ภาพ:พรรณิภา  เครือวัลย์ >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาวัด ณ วัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2561

             วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “จิตอาสา พัฒนาวัด” ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชาองค์การและการจัดการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเกี่ยวกับการดูแล รักษาความสะอาดวัด อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของวัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บริการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจิตอาสาอย่างยั่งยืนตลอดจนการฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำกิจกรร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 703


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา