โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่1/2561
เสาร์ 8 ธันวาคม 2561

           วันเดียวกันนี้ (8 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การประชุมวิสามัญ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่ล่วงลับ
เสาร์ 8 ธันวาคม 2561

             วันนี้ (8 ธันวาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย คณาจารย์และศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่ล่วงลับ ณ โรงอาหาร(หลังเก่า) มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ”สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

           ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ”สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์" (THE 5th CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS : CRCI-2018 ) ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดยได้นำผลงานและนัตกรรมทางวิชาการเข้าร่วมการนำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

           วันที่ 7 ธันวาคม 2561 มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและรับบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคณาจารย์ บุคลากนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาค ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map)
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

            วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง รองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจฯ และวิศวกรรมศาสตร์  ประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(ดอยสะเก็ด) ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


เชิญชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

หน่วยพยาบาล งานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ
พุธ 5 ธันวาคม 2561

              วันนี้ (5ธันวาคม2561) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >>>ภาพกิจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทำบุญเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อังคาร 4 ธันวาคม 2561

          วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีทำบุญ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม  โดยได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ โรงอาหารเดิม หน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561

             วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป รอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และอาจารย์ ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา" โดย ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 ณ สโมสรแม่กกกอล์ฟ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561

            วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนของจังหวัดเชียงราย ณ สโมสรแม่กกกอล์ฟ (คลับเฮ้าส์) ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 735


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา