โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563

 วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563)​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563

วันนี้ เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย เดินทางร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) จังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการจัดทำสัญญานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
อังคาร 26 พฤษภาคม 2563

                   วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยคณะทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดให้มีการจัดทำสัญญาและวัดตัวเพื่อตัดชุดนักศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  โดย มทร.ล้านนา เชียงราย ได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองตามมาตรการการควบคุมโรค Covid-19 ณ ตึกสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้า่วมประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการของ รพ.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

            วันนี้ (19 พฤาภาคม 2563) เวลา 9.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และตัวแทนคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลแม่ลาวรองรับสถานการณ์ Covid 19 ที่ระบาดในประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการป้องกัน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing
พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563

               วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing คือ 1.จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้เข้าสอบและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้าห้องสอบ หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าสอบโดยเด็ดขาด 2.ผู้เข้าร่วมการสอบครั้งนี้จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รพ.โอเวอร์บุ๊ค ให้บริการบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563

               วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการ โดยได้ประสานงานกับโรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค จังหวัดเชียงราย มาให้บริการ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่ต้องเดินทางไกลเพื่อเข้ารับวัคซีคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ตามสถานพยาบาลในเมือง ซึ่งโรคไขหวัดใหญ่นี้มักจะเกิดการระบาดในช่วงหน้าฝนที... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนาปรับตัวสู้วิกฤติ COVID -19
ศุกร์ 24 เมษายน 2563

มทร. ล้านนาออกมาตรการป้องกันและการเยียวยาและดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสังคมชุมชน (RMUTL CARE)  >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ผุดไอเดียสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ไม่ต้องใช้มือ ลดเสี่ยงติดโควิด 19 พร้อมแชร์นวัตกรรมสู่ทุกชุมชน : รายการ ข่าวนอกลู่ ทางช่อง 33 HD
พุธ 22 เมษายน 2563

        อาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ.เชียงใหม่ ผุดไอเดียสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้า ลดเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้อุปกรณ์หาง่ายราคาถูก ทำง่าย ใช้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก พร้อมแชร์ความรู้สู่ชุมชนร่วมฝ่าวิกฤตโรคระบาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบิน ปาลี อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา สาธิตการใช้งานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้า ที่ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยออกแบบและสร้างขึ้น จากแนวคิดที่ต้องการลดการสัมผัสของบุคคลกับขวด... >> อ่านต่อ


เปิดตัววารสารวิชาการนานาชาติ JSAT ฉบับปฐมฤกษ์
ศุกร์ 17 เมษายน 2563

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มเตรียมจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) โดยมีแผนจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการเผย... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
จันทร์ 13 เมษายน 2563

       สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพโรงานต้นแบบแปรรูปอาหารแห้งและห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,905,000.00 บาท โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1188


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา