โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานแนะแนว ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา  มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 150 คน มีเด็กสนใจและยื่นใบสมัคร 14 คน และเข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึก ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม >> อ่านต่อ


กลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา จัดการเสวนาเรื่องการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์แบบไร้สายสำหรับประเทศไทย
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาสนทนากลุ่ม Focus Group เรื่อง"การพัฒนาการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย" ณ ห้องประชุม 305 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยมี รศ.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และกล่าวรายงานการจัดงานโดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสัมมนาดังกล่าวมี... >> อ่านต่อ


งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562

           วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) ทีมงานแนะแนว งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย  มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน และเข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562

          วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


งานแนะแนว ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาในจังหวัดแพร่
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

              วันที่ 8 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน และเข้าเยี่ยมอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม และ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา จ.แพร่ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

                อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ผล ไม้ดอก และไม้ยืนต้น บริเวณรอบ ๆ อาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเชียว และยังเป็นการสร้างมั่นคงทางอาหารให้กับ อาจารย์ นักศึกษา อีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สร้างโอกาสการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำให้ชุมชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ด้วยไฟฟ้าระบบพลังงานผสมจากน้ำและแสงอาทิตย์
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

      วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางลงพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) “แม่ฟ้าหลวง “ บ้านเลอะกรา และชุมชนบ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ในโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมระหว่างพลังงานแสดงอาทิตย์และพลังงานน้ำ  ให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

           วันที่ 7 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 350 คน และยังได้เข้าพบ อ.แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. ปี 63 ณ รร.ดอยงามวิทยาคม รร.นครวิทยาคม รร.แม่อ้อวิทยาคม และ รร.ป่าแดดวิทยาคม จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

            วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ปัญหาและข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


งานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

                วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 992


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา