โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 22 มกราคม 2561

           วันนี้ (22 มกราคม 2561) คณะผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าพบหัวหน้าส่วนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่ 2561 ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงราย ประธานหอการค้าเชียงราย นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมทั้งได้... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมงาน Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest
จันทร์ 22 มกราคม 2561

        ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ ปี ที่ 10.0/60 by A.P. Honda โดย ทีม Different but not split ในวันที่ 23 มกราคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถ(ต้นปาล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามโครงการเมืองพานเมืองผ่านต้องแวะ
อาทิตย์ 21 มกราคม 2561

            อาจารย์สุภัทรจิตต์  มโนสด อาจารย์สิริสาสน์  พันธ์มณีอาจารย์รจนา  บุญลพและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามโครงการเมืองพานเมืองผ่านต้องแวะให้กับเยาวชนในตำบลม่วงคำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพาน ร่วมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าแส... >> อ่านต่อ


งานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 19 มกราคม 2561

    วันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยในช่วงเช้าจะประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีส่งนพเคราะห์ และทำบุญตักบาตร ในช่วงสายมีพิธีมอบโล่และรางวัลแก เพชรราชมงคลล้านา     ซึ่งคณาจารย์และบุคล... >> อ่านต่อ


ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านน เชียงราย มอบเครื่องบดให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่
พุธ 17 มกราคม 2561

           ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์อำนวย  คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี และอาจารย์ปกรณ์  เสรีเผ่าวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นำเครื่องบดเอนกประสงค์ส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ เพื่อใช้สำหรับบดก้อนเห็ดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพิเศษ ใช้กับฟักทองญี่ปุ่น และพืชตระกูลสลัด ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ โดยเป็นเครื่องบดเป็นเครื่องบดขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส เมื่อวันที... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พุธ 17 มกราคม 2561

            วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 7.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อังคาร 16 มกราคม 2561

             วันนี้ (16 มกราคม 2561) หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาล  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ภาพ:จิณณ์ณิชา  อินยะพรม ข่าว:กิ่งกานต์  สาริว... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อังคาร 16 มกราคม 2561

            วันนี้ (16 มกราคม 2561) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ทิพจร ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจาย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมและมอบของขวัญแก่เด็กในโครงการวันเด็กตำบลทรายขาว ประจำปี 2561
จันทร์ 15 มกราคม 2561

             วันที่ 13 มกราคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการวันเด็กตำบลทรายขาว ประจำปี 2561 และมอบของขวัญ  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัติย์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพดี ทั้งทาง... >> อ่านต่อ


กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
เสาร์ 13 มกราคม 2561

             สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ปฎิบัติราชการแทน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน   ซึ่งบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความน่ารักของน้องๆที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย ภาพ:ย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 513


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา