โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมถวายพวงมาลา
อังคาร 18 กรกฎาคม 2560

        เช้าวันนี้ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. บุคลากร มทร.ล้านนา ชร. ร่วมถวายพวงมาลา พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ >> อ่านต่อ


MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
เสาร์ 15 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2560) ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)กับ นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา (STEM) พร้อมทั้งเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมอาทิ กิจกรรมหอคอย กิจกรรมเค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย MOUกับวิทยาลัยเชียงคำ โครงการ STEM
พุธ 12 กรกฎาคม 2560

ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์นิวัต นวลกัน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ อาจารย์มนัส วิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมแบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณ... >> อ่านต่อ


MOU โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฎิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเ... >> อ่านต่อ


MOU โครงการพี่เลี้ยงอุดมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย&รร.เวียงป่าเป้า
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิวัต นวลกัน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (STEM) ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยทางมหาวิ... >> อ่านต่อ


MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนพานพิทยาคม
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยทาง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
พุธ 5 กรกฎาคม 2560

            เช้าวันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ในพิธีช่วงเช้าบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา STEM
พุธ 5 กรกฎาคม 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM เป็นการจัดกิจกรรมการบูรณาการความรู้ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ารวมกัน โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านธุรกิจ ทำให้เกิดกระบวนการการวางแผน การแบ่งงาน การแก้ไขปัญหาเฉาะหน้าและรู้จักการทำงานโดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรมประกอบด้วยทีม Straw roller coaster จ... >> อ่านต่อ


สภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2560
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (04 กรกฎาคม 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดงานสภากาแฟครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ คือ สาขาการบัญชี สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อทานกาแฟยามเช้าและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตล... >> อ่านต่อ


รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒินำโดย รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคลและ ดร.อรุณี ยศบุตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอนหมู่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งอาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด สาขาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน สาขาวิชาการตลาด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 428