โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

                มทร.ล้านนา ชร.จัดงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนา ชร. แข่งขันหมากกระดานชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง
อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560

               สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขัน “North Pre-University Go Toumament 2017” เพื่อเผยแพร่และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อม อันจะนำไปสู่การฝึกทักษะ ความรอบครอบ การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะต่างสถาบัน                ชมรมหมากกระดาน มทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “North Pre-University Go Toumament 2017” ในระหว่... >> อ่านต่อ


สืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560

          สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา และโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่งราชมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำการกองบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยภายในงานมีกิจกรรมการแห่ขบวนกระทงเล็ก ประกวดเทพบุตร เทพธิดา... >> อ่านต่อ


นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017
จันทร์ 30 ตุลาคม 2560

         นักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลในการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา Thailand Accounting U-Challenge 2017 วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 32 สถาบัน 74 ทีมทั่วประเทศ ซึ่ง มทร.ล้านนา เชียงรายส่งเข้าแข่งขันจำนวน 3 ทีม และได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมนายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว และ นางสาวเบญจวรรรณ บุญธรรม ได้รับรางวัลดีเด่นที่2 ทีมนายกิ... >> อ่านต่อ


Ookbee Buffet
จันทร์ 30 ตุลาคม 2560

  .topic { font-family: kanit; font-size:20px; padding-left: 20px... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลารัชกาลที่ 5
จันทร์ 23 ตุลาคม 2560

            วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "ปิยมหาราช" ณ บริเวณลานพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย... >> อ่านต่อ


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560
พุธ 18 ตุลาคม 2560

               วันนี้ 18 ตุลาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ... >> อ่านต่อ


ประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560
อังคาร 17 ตุลาคม 2560

วันนี้ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย ภาพ : อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ >> อ่านต่อ


พิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 17 ตุลาคม 2560

                    วันนี้ (17 ตุลาคม 2560) นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ ณ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ บริเวณสนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 473


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา