โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะสแกนวัดอุณหภูมิ จากบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด เพื่อทดลองใช้งาน
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564

          วันนี้ 8 เมษายน 2564 นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะสแกนวัดอุณหภูมิ รุ่น iGuard-T1 จากบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด เพื่อทดลองการใช้งาน โดยทางบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะพร้อมระบบมัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) ในการวัดอุณหภูมิอัตโนมัติแบบไม่ต้องสัมผัสกับบุคคล เพื่อส่งเสริมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ติดตั้ง ณ จุดแส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564

       วันที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอความเสี่ยงในการทำงานหลักในแต่ละด้าน และวิธีจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้านตำบลทรายขาวเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
พุธ 7 เมษายน 2564

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโป่งแดงหมู่ 8 บ้านสันต้นม่วงหมู่ 10 บ้านโป่งแดงหมู่ 12 บ้านโป่งทวีหมู่ 16  ประชุมหารือการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและแผนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว และบรรจุแผนพัฒนาตำบล เพื่อรองรับการส่งเสริมการเที่ยวของตำบลอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนก่อให้เกิดความเจริญต่อตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมให้บริกา... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง พัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
พุธ 7 เมษายน 2564

                วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตาจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และทีมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อร่วมกันพัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน
พุธ 7 เมษายน 2564

                 วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์สมควร  สงวนแพง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน ณ ห้องเอื้องสายหลวง อาคารสำนักนวัตกรรมและการศึก... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
จันทร์ 5 เมษายน 2564

                วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตาจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และทีมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เพื่อร่วมกันพัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
จันทร์ 5 เมษายน 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ม... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2563
ศุกร์ 2 เมษายน 2564

       วันที่ 2 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินงานในระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ห้องประชุมเชียงดา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ศุกร์ 2 เมษายน 2564

         วันที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้แล้วเสร็จตามปฏิทินการศึกษา กำหนดวันประกาศผลการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าติดตามและประเมินผลการเรียนนอกสถานที่ของนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง
พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าติดตามและประเมินผลการเรียนนอกสถานที่ของนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นที่ 1 สาขาช่างกลเกษตร ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม  - 1 เม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1412


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา