โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงาน 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จันทร์ 26 กันยายน 2565

                       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน “24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน เวทีนำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
ศุกร์ 23 กันยายน 2565

                        วันที่ 23 กันยายน 2565 ทีมวิชาการจากหน่วย BEU คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ และ ดร.กรวิกา ไชยวงศ์ ร่วมด้วยตัวแทนแกนนำเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ และนายกวินวุฒิ สุทธนะ พร้อมด้วยตัวแทนแกนนำจากเครือข่ายทางสังคมของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน "เวทีนำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท เวลท์อินโนเวชั่นส์แมเนจเมนท์ จำกัด ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการขององค์กรภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน
ศุกร์ 23 กันยายน 2565

                         วันที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เวลท์อินโนเวชั่นส์แมเนจเมนท์ จำกัด โดยคุณพงษ์ศักดิ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์(Motorcycle Deliverer)
ศุกร์ 23 กันยายน 2565

         วันที่ 23 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และนายวิรัตน์ วงศ์มา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์(Motorcycle Deliverer) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 3 จำนวน 11 โครงการ
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565

                          วันที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ทั้งหมด 27 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่สองได้ติดตามจำนวน 11 โครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม เพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเ... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน แข่งทักษะ ชวนน้องวัยเรียนเข้ามา ลอง เล่น เรียนรู้ เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ พร้อมเปิดโควต้าพิเศษรับนักศึกษาใหม่ ปี66
พุธ 21 กันยายน 2565

            วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ปี 2565 (RMUTL Open House) "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน  ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษา สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐาน ด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565
พุธ 21 กันยายน 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยการให้บริการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเนื่องในวันสันติภาพสากล
พุธ 21 กันยายน 2565

          วันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism Build Peace) พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักศึกษาในงาน RMUTL Open House 2022 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พุธ 21 กันยายน 2565

            วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน RMUTL Open House 2022 เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำหลักสูตรที่เปิดสอน ไปประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษา จัดกิจกรรมสันทนาการและแจกของที่ระลึกภายในงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จังหวัดเช... >> อ่านต่อ


ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับพื้นที่การเกษตรศูนย์โครงการหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา
พุธ 21 กันยายน 2565

          วันที่ 18 กันยายน 2565 ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับพื้นที่การเกษตรศูนย์โครงการหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ขนาด 300 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์โครงการหลวงห้วยแล้ง จำนวน 45 คน เพื่อการอนุรักษ์และลดการใช้พลังานในชุมชนหรือสถานี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1946


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา