โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018”
พุธ 15 สิงหาคม 2561

            วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018” โดยมีอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการ  และมทร.ล้านนา เชียงรายยังได้รับมอบรางวัลการบริหารงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2560  ณ กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  รายงาน : กิ่งกานต์  สา... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ
พุธ 15 สิงหาคม 2561

           วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด อาจารย์นิวัฒน์ชัย  ใจคำ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และอาจารย์จำเริญ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง... >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561
เสาร์ 11 สิงหาคม 2561

              วันนี้ (11 สิงหาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และหัวหน้างาน ประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learnning) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์&nbs... >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
เสาร์ 11 สิงหาคม 2561

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดให้พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา  2560 ในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต พร้อมด้วยนายนิรันดร์  ชุมพลอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนนา เชียงราย ได้กล่าวต้อนรับบัณฑิต ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจาย์และบัณฑิตร่วมกันถ่ายภาพหมู่  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารอำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
พุธ 8 สิงหาคม 2561

            วันที่ 8 สิงหาคม 2561ทีมงานสะเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Straw roller coaster ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดแบบ STEM คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการความรู้ที่เคยเรียนมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ในแบบของตนเอง สร้างความสนุกสนาน ความสุขใน... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์
จันทร์ 6 สิงหาคม 2561

           สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย  มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวรายงาน โดยโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู... >> อ่านต่อ


ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ร่วมกับ (สวทช.) ภาคเหนือและ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากกระบวนการคิดแบบสะเต็ม
ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561

                 วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบบ STEM Education ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยเป็นความร่วมมือในการทำงานระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มทร.ล้านนา เชียงราย และทีมสะเต็มร... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ
ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ” โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งผ่านการประเมินวิเคราะห์ค่างานฯ และข้าราชการฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ในฐานะพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพนา แกรนด์ แอทนาธา เชียงใหม่ชิค จังเกิล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รายงาน:กิ่งกานต์  สารืวาท >> อ่านต่อ


กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Smart City) 2561
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561

            วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) เวลา 9.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมการรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย  ครั้งที่ 1 ตามโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน จังหวัดเชียงราย (Smart City) 2561 โดยมีคณะกรรมภารภายในเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย มอบสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พุธ 1 สิงหาคม 2561

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์สุจิตรา  จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหารเขตพื้นที่ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าทำกิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ในระหว่างวันที่ 31กรกฎาคม  - 1  สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยได้นำเอาความรู้การจัดทำการเรียนการสอนแบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 665


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา