โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2566
อังคาร 26 กันยายน 2566

                     วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ดร.ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ, อาจารย์ศิรินาฏ  จันทนะเปลิน, อาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล, อาจารย์สุวิสา  ทะยะธงดุ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร้านอาหารเอกโอชา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 26 กันยายน 2566

                            เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ฝ่ายบุคคล กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยบุคลากรมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบ นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และตัวแทนอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศ, หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หน่วยสหกิจศึกษา และนักศึกษา เพื่อเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาของบริษัท ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา กับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

         ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมาย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับผู้บริหารในเครือกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโจนาธาน คิงส์ (H.E. Mr. Jonathan Kings) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และนางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New... >> อ่านต่อ


“จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

           วันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม           โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีกล่าว... >> อ่านต่อ


คณะวิทยฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชากา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ ในงานมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย Sharing Center
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

                            วันที่ 20 กันยายน 2566 ทีมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในงานมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย Sharing Center เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พุธ 20 กันยายน 2566

                วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่าง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารและศิลปศาสตร์ พร้อม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมการประชุมการเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 (แบบ3) ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 19 กันยายน 2566

                 วันที่  19 กันยายน 2566 นางสาวจิณณ์ณิชา   อินยะพรม บุคลากร งานกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 (แบบ3) ประจำปีการศึกษา 2566 ในห้วง 1-10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การฝึกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหร มณฑลทหารบกที่ 37 ณ ห้องประชุมพญาช้างเผือก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37  >> อ่านต่อ


โครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้) ณ มทร.ล้านนา น่าน
จันทร์ 18 กันยายน 2566

     วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอาจารย์และนักวิจัย มทร.ล้านนา น่าน ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถการแปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าได้ สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดได้จริง "โครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้) " โดย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมร่วมมือกับ อบจ.เชียงราย การเตรียมความความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
จันทร์ 18 กันยายน 2566

                      วันที่ 18 กันยายน 2566  รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เกติยศ  รองคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประภาส  สุวรรณ, อาจารย์ปกรณ์  เสรีเผ่าวงษ์, อาจารย์นฤนาถ  เหมะ, นางสาวกุลพรภัสร์  บุญกำพร้า ร่วมประชุมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติในพื้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและ มูลนิธิปิยะวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน
จันทร์ 18 กันยายน 2566

            วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพานและ มูลนิธิปิยะวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม จัดประชุมหารือ การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำร่อง 5 หลังคา โดยมีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ระดับอำเภอ(ศจพ.อ.)มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ที่มีบทบาทสำคัญในการบริการชุมชน ให้ความช่วยเหลือดูแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2399


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา