โลโก้เว็บไซต์ นายสมชนก   ศรลัมพ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นายสมชนก ศรลัมพ์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ประเภทวอลเลย์บอลชาย
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ประเภทวอลเลย์บอลชาย มทร.ล้านนา อยู่สายเดียวกับ มรภ.เชียงใหม่ และ ม.นเรศวร วันนี้แข่งขันกับ มรภ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน มทร.ล้านนา ชนะ มรภ.เชียงใหม่ 3:0 เซต 25:12 25:19 25:20 >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา