โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวีดิโอ หัวข้อ ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานจัดหานักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ความยาว 1.5 - 3 นาที ในหัวข้อ “ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลๆ ละ 500 บาท (จำนวน 2 รางวัล) เงื่อนไขการผลิตผลงาน - บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MP4 หรือ MOV ลงแผ่น CD/DVD - ต้องมีภ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ และการนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติจากการ จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10
อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

             ขอแสดงความยินดี  กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" และ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11  "วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม" (RMUTLCON)ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวั... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2562
อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2562 เพื่อรับมอบนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ จากนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาดำเนินต่อ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จ.เชียงราย
อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) เวลา 7.30 น. คณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงถึงควา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสา ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

                 และในวันเดียวกันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. อาจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นายภาณุพงษ์ ราชคมน์ บุคลากรงานบริการ นายกวินวุฒิ  สุทธนะ บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมห... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าเยี่ยมเยี่ยมชมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์อำนวย  คำบุญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์" ของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษารูปแบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ศึกษาที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ไปศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ณ ศูนย์​การเรียน​รู้​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ ของ​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและพิพิธภัณฑ์ภาพจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางหลังเก่า ร่วมทั้งนั่งรถรางเที่ยวชมวัดและบรรยากาศภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) ดร.ณัฐกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 897


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา