โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ ด้วยการส่งมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield)
อังคาร 31 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                   คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมใจทำหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่สู้กับ COVID -19 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ชูศรี  รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบให้กับบุคลากร โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมืองจากอาจารย์นิวัฒน์ชัย ใจคำ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชี... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลจากการประกวด GSB SMEs startup
อังคาร 31 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

              นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลจากการส่งผลงานในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startupในโจทย์ในเดือนกุมภาพันธ์  “Idea WoW สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยใช้เสน่ห์ชุมชน" สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมม่ะแก๋ว Smart Home ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ประกอบด้วย     - นายกฤษณพงศ์  พงค์ค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย ส่งมอบอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ จำนวน 2 อุโมงค์ เพื่อใช้ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อ โดยเครื่องนี้เป็นการคิดค้นโดยการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์เพื่อช่วยเหลือสังคม ในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อเป็นต้นแบบในการออกแบบ ทดลองและค้นคว้า เพื่อให้อุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์นี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเฝ้าระวังไวรัส COVID-19 คัดกรองและวัดอุณหภูมิ พร้อมฆ่าเชื้อบริเวณภายในมหาวิทยาลัยฯ
พุธ 25 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (25 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 เฝ้าระวังไวรัส COVID-19 จัดให้มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิ บุคคลที่เข้าออกภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยกำหนดให้มีการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ ได้เพียงทางเดียว ณ ประตู 6 ซึ่งบุลากรได้ผลัดเวรปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง เพื่อตอบสนองมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลเข้า-ออกในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-19) ในระดับตำบล ณ อบต.ตำบลทรายขาว
อังคาร 24 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-19) ตำบลทรายขาว ณ หอประชุมอเนกประสงค์องคการบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                เนื่องด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คนปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   จึงจัดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.thaimediafund.or.th/ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมระดมความคิดหาแนวทางการป้องกันและการดำเนินงานระหว่างการเกิดโรคระบาท COVID 2019
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (23 มีนาคม 2563) ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมระดมความคิดหาแนวทางการป้องกันและการดำเนินงานระหว่างการเกิดโรคระบาท COVID 2019 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อยางปกติ โดยได้กำหนดให้มี - การเซ็นชื่อแทนการสแกนนิ้ว และ - กำหนดให้มีจุดเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ เพียงจุดเดียว คือ ประตู 6 โดยให้ทำรายงานบุคคลที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ - มีการวัดไข้และล... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากร
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรหลายตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิงที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/KXIG49TzGoAdwpL >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม มทร.ล้านนา และ สอศ. เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม ณ ห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตเจลล้างมือป้องกันไวรัส COVID - 19
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำเจลล้างมือป้องกันไวรัส COVID - 19" ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจ โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย มาเป็นวิทยากรแนะนำวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ โดยได้รับความร่วมมือจากงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นหน่วยงานจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ล้าง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 1160


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา