โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย เฮาคนเมือง นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง แอ่วข่วงวัฒนธรรมคนเมือง
พุธ 9 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 9 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา จัดงานข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย ในหัวข้อ "เฮาคนเมือง นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง แอ่วข่วงวัฒนธรรมคนเมือง" ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานงาน ภายในงานพบกับการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา  การประกวดดนตรีโฟล์ซองคำเมืองและการประกวดกาดมั่วย้อนยุค ณ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2563
อังคาร 8 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมถึงการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดตามที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเสนอ ณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 3 กันยายน 2563 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งพิธีไหว้ครูครั้งนี้ได้มจัดให้มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563  และผูกข้อไม้ข้อมือ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจถึงวั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทรงน้ำพระเจ้าทันใจ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้กราบสักการะบูชา ขอพรองค์พระเจ้าทันใจ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา และสืบทอดวัฒนธรรมดันดีงามต่อไป  >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจัดหวัดเชียงรายกับมณฑลยูนนาน
พุธ 2 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 2 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจัดหวัดเชียงรายกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2
พุธ 2 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            ดร.ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย คุณปิยะดา  ครูบา นักวิชาการศึกษา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
อังคาร 1 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินผลแบบเสริมพลัง ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
อังคาร 1 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดร.ณัฐรการต์  คำใจวุฒ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การประเมินผลแบบเสริมพลัง" ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยเป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น เพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาานในการเปิดงาน และได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารชาติพันธ์ (ข้าวแรมฟืน) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืนพร้อมบริโภค และลอดช่องข้าวฟืน
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล พร้อมด้วยทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงการ "การสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารชาติพันธ์ (ข้าวแรมฟืน)" โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืนพร้อมบริโภค และลอดช่องข้าวฟืน  ในงานเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาดแผนงานการยกระดับกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์”ภายใต้โครงการเมืองนวั... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานตรวจประเมินโครงการประกวดชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานตรวจประเมินโครงการประกวด "ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน" ณ วัดทุ่งต้อม อ.เทิง จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 1265


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา