โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4
อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “โลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4”  ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน การสอน ทาสีป้ายโรงอาหารใหม่ ทาสีแต่งเติมอา... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

               วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทึคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) กรณีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย โครงการ “ขับเคลื่อนทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อลมหายใจคนเชียงราย” ณ หอประชุมปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีนายประจญ ปร... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (06 กุมภาพันธ์ 2563)​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (มทร.ล้านนา เชียงราย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย ส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการประชุมงานวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

           ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานทีมวิจัยศูนย์พลังงานสะอาด มทร. ล้านนา และทีมวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ได้ร่วม ณ ห้องกาสะลองอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อขยายผลแนวทางวิจัยเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนที่อยู่โดยรอบเขื่อนสิริกิติ์โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาดำเนินการ ในส่วนของการหาข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน การบริหารจัดการน้ำต้นทุนภายในหมู่บ้าน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างย... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เปิดประสบการณ์ในโครงการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

             นักศึกษา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการขับรถยกอย่างมีทักษะในการขับ มีความรู้ความเข้าใจการจัดการคลังสินค้า มีทักษะการจัดการคลังสินค้าได้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ในการเรียนการสอนได้และในอนาคตได้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ปรับมุมคิด....สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

            วันนี้ (31 มกราคม 2563) นักศึกษา หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ปรับมุมคิด....สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  เลานำทา ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการบัญชี มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกาส... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำผลงานนวัตกรรมการสกัดน้ำมันดีเซลจากเศษพลาสติก
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (31 มกราคม 2563) อาจารย์อมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำผลงานการวิจัย นวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำมันจากพลาสติกเหลือใช้ โดยได้นำความรู้เรื่องการสกัดน้ำมันจากเศษพลาสติก, การสร้างระบบการสกัดน้ำมันจากเศษพลาสติก, การทดลองการสกัดน้ำมันจากเศษพลาสติกและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์การสกัดน้ำมันจากพลาสติก ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการในตำบลชุม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1065


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา