โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine’s day  ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                  ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ แผนกภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine’s day  ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ภายในงานพบกับกิจกรรมการร่วมร้องเพลง การเต้น cover dance และการเล่นเกมส์ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรม Valentine’s day นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมออกบูธในงานชุมชนวิถีไทย มุ่งไปมาตรฐานสากล OPEN HOUSE พานพิเศษวิทยาคม
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยสาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมออกบูธนำเสนอผลงานนักศึกษา และแนะแนวการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ในงานชุมชนวิถีไทย มุ่งไปมาตรฐานสากล OPEN HOUSE พานพิเศษวิทยาคม ซึ่งได้การตอบรับจากนักศึกษาจากหลายๆสถาบันเป็นอย่างดี >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเรื่องการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจากสำนักงานบัญชีคุณภาพเชียงราย (ฐิติพัฑฒ์การบัญชี) ความรู้ในเรื่องการพั... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวชท. - วิทย์สัญจร
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวชท. - วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ (12 กุมภาพันธ์ 2563) สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบเหรียญและโล่รางวัลในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งบรรยากาศในพิธีปิดมีกิจก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทดลองปลูก สกัดน้ำมันและส่งออกพืชกัญชง
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจาย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทดลองปลูก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้แก่นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนครวิทยาคม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในงานเปิดเฮือนสามัคคี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย คณาอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูทนิทรรศการวิชาการ นำผลงานของนักศึกษาโชว พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน "เปิดเฮือนสามัคคี" ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


การประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไรสาย ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย และร่วมแลกเปลี่ยนค... >> อ่านต่อ


คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 1065


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา