โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมตั้งตู้ปันสุขให้กับผู้ที่เดือดร้อน โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมนำอาหารมาแบ่งปัน
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดทำตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ที่มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคจำนวนมากมาใส่ไว้เต็มตู้ เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนมาเปิดหยิบของในตู้ไปใช้กินและใช้ในครอบครัว โดยตู้ปันสุข -คณะบริหารฯเชียงราย ตั้งอยู่ ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 2/2563
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             เช้าวันที่ 04 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://moi.thaijobjob.com/ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพข.” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น จากการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้ร่มนิติบุคคลของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อทำหน้าที่ การจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ บพค. ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ภายใต้การกำกับดูแลของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ บพค. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 4 ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พุธ 3 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               เมื่อเช้าวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ภีราวิชญ์   ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประกอบพิธีฯ ณ ศูนย์แสดงสินค้านา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (02 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อรับมอบนโยบายจากนายอำเภอพาน และหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน ชั้น 2 จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย และอาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563 โดยวาระการประชุมเพื่อหารือการบริหารจัดการและป้องกันการเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ที่จะเกิดขึ้นช่วงฤดูฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจะเริ่มต้นป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ (KM) ครั้งที่ 2/2563
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ (KM) ครั้งที่ 2 โดยมีนางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารฯ
จันทร์ 1 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ บพท. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ https://www.nxpo.or.th/A... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1138


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา