โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
เสาร์ 12 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (12 มกราคม 2562) เวลา 8.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป รองผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูธกิจกรรมให้เด็กๆมาร่วมเล่นเกมส์และแจกของรางวัลอีกมากมาย  ณ สนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย... >> อ่านต่อ


งานวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ศุกร์ 11 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้(11 มกราคม 2562) เวลา 13.00 น. งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานในการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นศูนย์สอบในจังหวัดเชียงรายและพะเยา ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ >> อ่านต่อ


คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              คลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ดร.ปรารถนา  คิ้วสุวรรณ ผู้เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นวิท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน ROV เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ราชมงคล
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (4มกราคม 2562) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน E-Sport (ROV) ราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 ราชมงคล ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


สานสัมพันธ์ ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา  12.00 น.  คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารยสิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชาพลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลาก่อนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกกรรมเชื่อมสัมพันธ์ราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ โรงอาหารเก่า โดยหลังจากเสร็จพิธีการทำบุญเนื่อง ในวันคล้ายวันก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงรายแล้ว ในช่วงเที่ยงได้ร่วมรับประทานอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 3 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดงานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยในเวลา 8.00 น. ประกอบพิธีขึ้นขั้นเท้าทั้งสี่ บอกกล่าวเจ้าแม่ธรณี ณ บริเวณหลุมวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสืบชะตาหลวง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชาพลชัย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันครบรบ 24 ปี ก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา  7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ นำคณะ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันสวดมนต์ ถวายอาหารคาวหวาน พระเจ้าทันใจเนื่องในวันครบรอบ 24 ปี  การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 มกราคม ณ ลานพระเจ้าทันใจ และในเวลา 8.00 น. วันเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพั... >> อ่านต่อ


สภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยม มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สาขาวิศวกรรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมขอรับรองใบปริญญากับสภาวิศวกร นำโดย รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร พร้อมทั้งตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศกรรมไฟฟ้า  ไฟฟ้ากำลัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายและมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น คิดค้นการกระตุ้นการออกดอกของเห็ดตับเต่าในจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 17 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สถานี NHK asaichi ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกอากาศเผยแพร่งานวิจัยการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง (Raizo) ไปกระตุ้นการออกดอกของเห็ดตับเต่าในจังหวัดเชียงราย งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับกรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายและมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลิตผลของเห็ดที่มีราคาสูงในประเทศไทย เช่น เห็ดหอม เห็ดกระด้างและเห็ดตับเต่า เพื่อตอบรับกับนโยบายของรัฐบาล (Thailand 4.0) ในการเปลี่ยนจากการเกษตรแบ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเฝ้ารับเสร็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเฝ้ารับเสร็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในโอกาสทรงเปิดโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภายใต้กิจกรรมครบรอบ 12 ปี โครงการกำลังใจฯ และแข่งขัน วิ่งเทรล(Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail) ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 601


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา