โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560
อังคาร 14 มิถุนายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560 นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอทุนได้ที่รายละเอี่ยด >> อ่านต่อ


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชันกลอนสด ในงานประชันกลอนสด ครั้งที่ 26 "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"
อังคาร 14 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับรางวัล

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประชันกลอนสด ในงานประชันกลอนสด ครั้งที่ 26 "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และเงินรางวัลนักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย : Chiang Rai Brand
อังคาร 14 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับรางวัล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย : Chiang Rai Brand ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร        วัตถุประสงค์          เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs/OTOP วิสาห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้จัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2558 และให้ผู้นำนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและทีมงานกิจการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสาตร์ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และนางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ หัวหน้างานประกันคุณภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “บทบาทผู้นำนักศึกษาก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วม MOU เครือข่าย 17 สถาบันภาคเหนือ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่าย 17 สถาบันภาคเหนือ “17 ปีวัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ ( เวลา 11.00 น.) และพานักศึกษาสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “17 Power Camp โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์” ภาคเหนือตอนบน (ปีที่ 2 ) ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ เชียงใหม่ เพื่อประช... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Stem Education
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Stem Education ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ Stem โดยสร้างความเข้าใจผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถบูรณาการนำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวอบรม/เสวนา

งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ นอกจากนนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์ บางพาน ได้มาแนะนำโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการ
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เช้าวันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) และศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ประจำภาคเหนือ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคเหนือ (TTN Network Center Open House) ประจำปี 2559 เพื่อแสดงนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์และโครงงานนาโนเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีสู่สาธารณชน ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีนักเรียน นักศึกษา จาก... >> อ่านต่อ


สิงห์อาสาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานวิธีการทำเครื่องออกกำลังกาย ที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการช่วยกันสร้างขึ้น ในโครงการกิจกรรม “สิงห์อาสา” เพื่อมอบเครื่องออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับพัฒนาด้วยกระบวนการบ่มเพาะเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแบบแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 ได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 41


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา