โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง รอบ3
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการกำหนดการการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560ดาวน์โหลดเอกสาร >> อ่านต่อ


โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2562
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัย >> อ่านต่อ


สภากาแฟ สาขาศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฝั่งศึกษา)
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


สภากาแฟ กองการศึกษาเชียงราย
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย >> อ่านต่อ


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : >> อ่านต่อ


พิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


สภากาแฟ คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมไฟฟ้า >> อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จตุรมิตร นัดที่ 4 มฟล.VS มทร.ชร.
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้รับผิดชอบ : >> อ่านต่อ


ราชมงคล เดินเทิดพระเกียรติ 2560
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
จันทร์ 30 มกราคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


Count Activity : 161 - 170 ทั้งหมด 192

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา