โลโก้เว็บไซต์ สวท. ส่งข้อมูลให้ ทปอ. นักศึกษาใหม่ รอบ4: TCAS 4 Admission | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สวท. ส่งข้อมูลให้ ทปอ. นักศึกษาใหม่ รอบ4: TCAS 4 Admission

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา