โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา


โครงการ Start up แฟร์
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : โครงการ Start up แฟร์ >> อ่านต่อ


สภากาแฟอุตสาหการ
พุธ 31 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : คณะวิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมอุตสาหการ >> อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2560
พุธ 31 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาล >> อ่านต่ออบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ
จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : บธ.2102
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาบุคลากร >> อ่านต่อ


จำหน่ายชุดนักศึกษาและถ่ายรูปนักศึกษาใหม่
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ร้านค้าสหการ เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ เชียงราย >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิก >> อ่านต่อ


เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผลกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน มารายงานตัวและลงทะเบียนก่อนเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. >> อ่านต่อ


อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออนุญาตใบขับรถ
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


Count Activity : 121 - 130 ทั้งหมด 166

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา