โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ระดมสมองจัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ระดมสมองจัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
                     วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่กา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา