โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายและหอการค้าจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายและหอการค้าจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายและหอการค้าจังหวัดเชียงราย
                      วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา