โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 17   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 17

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 17
                        วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา