โลโก้เว็บไซต์ ทีม non-degree BALACR รุกหนัก บุกโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบอร์ดเกมส์ไชน่าทาวส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีม non-degree BALACR รุกหนัก บุกโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบอร์ดเกมส์ไชน่าทาวส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายทีม non-degree BALACR รุกหนัก บุกโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบอร์ดเกมส์ไชน่าทาวส์
                    “ทีม non-degree BALACR รุกหนัก บุกโรงเรียนแม่จันวิทยาคม”  วันที่ 14  มกราคม  2565   ทีมอาจารย์จ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา