โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2564
                   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา