โลโก้เว็บไซต์  โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน 2 ปี, ทุน 5 ปี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน 2 ปี, ทุน 5 ปี)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน 2 ปี, ทุน 5 ปี)
                      โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน 2 ปี, ทุน 5 ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา