โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบใบอนุญาตการและป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นศูนย์ทกสอบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบใบอนุญาตการและป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นศูนย์ทกสอบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์
                    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากรสร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา