โลโก้เว็บไซต์  ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขัน Cabling & Network Contest ปี 9 ระดับประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขัน Cabling & Network Contest ปี 9 ระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายร่วมส่งแรงใจเชียร์นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขัน Cabling & Network Contest ปี 9 ระดับประเทศ
                      ขอเชิญชวนร่วมชมและเชียร์ นายอิทธิกร ปิ่นเงิน และ นายศุภฤกษ์ ไชยสาร นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา