โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559
อังคาร 24 มกราคม 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายวันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559 ติดต่อ งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด
อังคาร 24 มกราคม 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 >> อ่านต่อ


สภากาแฟ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
จันทร์ 23 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร >> อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จตุรมิตร
พุธ 18 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามกีฬา มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น. ทุกสนาม ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 17 มกราคม 2560

สถานที่ : คณะบริหารฯ และ โรงยิมเนเซียม
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อังคาร 17 มกราคม 2560

สถานที่ : โรงยิมเนเซียม
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร >> อ่านต่อ


กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
จันทร์ 16 มกราคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี
จันทร์ 16 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี >> อ่านต่อ


บริจาคโลหิต วันพ่อ รัชกาลที่๙
ศุกร์ 13 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


Count Activity : 171 - 180 ทั้งหมด 192

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา