โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ร้านค้าสกหารจำหน่ายชุดนักศึกษา
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ใต้ถุนอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ร้านค้าสหการ)
ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
จันทร์ 24 เมษายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ประเภทรับตรง-รอบ-3 >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 24 เมษายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมกาสะลอง
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


ประเพณีปี๋ใหม่เมือง มทร.ล้านนา ชร.
อังคาร 4 เมษายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง รอบ3
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการกำหนดการการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560ดาวน์โหลดเอกสาร >> อ่านต่อ


โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2562
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัย >> อ่านต่อ


สภากาแฟ สาขาศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฝั่งศึกษา)
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


สภากาแฟ กองการศึกษาเชียงราย
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย >> อ่านต่อ


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : >> อ่านต่อ


พิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


Count Activity : 131 - 140 ทั้งหมด 166

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา