โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 กรกฎาคม 2561 - 24 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา