โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบกลางภาค

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา