โลโก้เว็บไซต์ ยื่นคำร้องลงทะเบียนเกิน 22หน่วยกิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ยื่นคำร้องลงทะเบียนเกิน 22หน่วยกิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 กรกฎาคม 2561 - 13 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา