โลโก้เว็บไซต์ โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มิถุนายน 2560 - 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา