โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กรกฎาคม 2560 - 5 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา