โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟการบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟการบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 กรกฎาคม 2560 - 4 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ลานอาคารบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรการบัญชีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา