โลโก้เว็บไซต์ โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มิถุนายน 2560 - 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา