โลโก้เว็บไซต์ โครงการ การจัดการความรู้ในหัวข้อการเสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการ การจัดการความรู้ในหัวข้อการเสวนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มิถุนายน 2560 - 20 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา