โลโก้เว็บไซต์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 36 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 36

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยพะเยาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา