โลโก้เว็บไซต์ จำหน่ายชุดนักศึกษาและถ่ายรูปนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

จำหน่ายชุดนักศึกษาและถ่ายรูปนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 1468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 พฤษภาคม 2560 - 21 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ร้านค้าสหการ เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา