โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 824 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา