โลโก้เว็บไซต์ อบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : บธ.2102

ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาบุคลากรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา