โลโก้เว็บไซต์ ร้านค้าสกหารจำหน่ายชุดนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร้านค้าสกหารจำหน่ายชุดนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 767 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ใต้ถุนอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ร้านค้าสหการ)

ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ

**ติดต่อสอบถามได้ที่ ร้านค้าสหการ มทร.ล้านนา ชร. 053-723979 ต่อ 5005ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา