โลโก้เว็บไซต์ อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออนุญาตใบขับรถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออนุญาตใบขับรถ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา