โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทรับตรง (รอบ 3) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทรับตรง (รอบ 3)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา