โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมกาสะลอง

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา