โลโก้เว็บไซต์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง มทร.ล้านนา ชร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง มทร.ล้านนา ชร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 เมษายน 2560 - 20 เมษายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา