โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา